Installatie burgemeester Rüpp geannuleerd

Geplaatst op maandag 19 september 2022

De geplande installatie van Paul Rüpp tot burgemeester van Maashorst op dinsdag 27 september aanstaande gaat niet door. De burgemeester heeft onverwacht slecht nieuws gekregen over zijn gezondheid. In afwachting van nader onderzoek en een mogelijk behandelplan, is besloten de installatie te annuleren.

Bij een kleine medische ingreep ruim twee weken geleden werd verdacht weefsel aangetroffen bij Rüpp. Nader onderzoek bevestigt inmiddels dat er sprake is van kanker met lichte uitzaaiingen. Rüpp gaat nu eerst met zijn oncologen bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over het vervolg, wordt besloten hoe nu verder.

“Tot dat moment blijf ik mijn ambt, waar ik zoveel plezier aan beleef en energie uithaal, uitoefenen”, aldus Rüpp. “Ik voel me nu namelijk (nog) prima. Maar dit nieuws is een grote klap en werpt natuurlijk een ander licht op de toekomst. Het is in elke geval niet gepast om de installatie nu te voltrekken.”

De agenda van de burgemeester wordt de komende dagen wel enigszins aangepast, in verband met overleg met medisch specialisten. Zijn afspraken worden zoveel mogelijk overgenomen door de wethouders in de functie van locoburgemeester.

Burgemeester Rüpp heeft vanavond de gemeenteraad geïnformeerd. Hij heeft nauw contact met de Commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over mogelijke vervolgacties als er meer duidelijkheid is over het te volgen behandelplan.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?