Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Uden

Geplaatst op donderdag 10 november 2022

Bij een pluimveebedrijf aan de Duifhuizerweg in Uden, gemeente Maashorst, is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Loco-burgemeester Gijs van Heeswijk heeft namens de gemeente contact gehad met de betreffende pluimveehouder. “De ontreddering was groot, het is nogal wat als je hele bedrijf wordt geruimd. Ik heb ons medeleven betuigd en aangegeven dat hij ons altijd kan benaderen als wij hem ergens mee kunnen helpen. Dat werd gewaardeerd.”
In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Maashorst  liggen 5  andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 82  andere pluimveebedrijven.
Vervoersverbod

Vervoersverbod

Voor een gebied van 10 km rondom de getroffen pluimveehouderij geldt het vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Waar dit gebied van 10 km precies is, is hier (Deze link gaat naar een andere website)te zien. 

Afschermplicht

Een van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Lees welke maatregelen er voor particulieren gelden (Deze link gaat naar een andere website) en hoe u uw vogels het beste kunt afschermen. (Deze link gaat naar een andere website)

Op de site van de rijksoverheid staat informatie over onder meer:
Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep (Deze link gaat naar een andere website),
Een overzicht van besmettingen en locaties die geruimd zijn (Deze link gaat naar een andere website),
Een kaart met een actueel overzicht van locaties en gebieden waar maatregelen gelden, (Deze link gaat naar een andere website)
Waar en hoe u een geval van vogelgriep kunt melden (Deze link gaat naar een andere website),
Waar en hoe u dode wilde vogels kunt melden (Deze link gaat naar een andere website)

Meer algemene informatie over vogelgriep vindt u hier (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?