Verhoging krediet nieuwbouw IKC West Uden

Geplaatst op woensdag 15 maart 2023

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 20 april 2023.
In IKC West worden onder meer IKC de Klimboom en kindcentrum Aventurijn samen gehuisvest. In 2019 is voor de bouw van IKC West al 6,5 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Er kon niet meteen gebouwd worden, omdat eerst procedures moesten worden doorlopen. Bovendien werd een heel participatietraject doorlopen met gesprekken met omwonenden. Wethouder Gijs van Heeswijk (onderwijshuisvesting): “Het is een pittig prijskaartje maar de wijk krijgt er wel een fantastische voorziening voor terug. We investeren in de jeugd van Maashorst, dat mag geld kosten en een betere investering is er nauwelijks. IKC West wordt een energie-neutraal gebouw, waar het prettig verblijven en werken is voor leerlingen en medewerkers van de scholen en kinderopvang.”

Corona en Oekraïne

Er zijn een paar belangrijke oorzaken voor de gestegen kosten. Zo worden er sinds 2020 veel strengere eisen gesteld aan schoolgebouwen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en ventilatie. Als gevolg van de coronapandemie én de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn de prijzen in de bouwsector enorm gestegen. Van Heeswijk: “Iedereen die op dit moment wil bouwen of aan het verbouwen is, weet dat bouwen in 2023 nu eenmaal veel meer kost dan in 2019. Alles is duurder geworden, en daar hebben wij ook mee te maken. We maken het hierdoor wel mogelijk dat twee schoolgebouwen (IKC de Klimboom en kindcentrum Aventurijn) die echt niet meer voldoen aan hedendaagse eisen, plaatsmaken voor één super mooi gebouw met bijbehorende kinderopvang en gymzaal, dat wél helemaal up-to-date is. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat”

Woningbouw

Door het verplaatsen van IKC Klimboom naar IKC West komt op de huidige locatie van deze school aan de Leeuweriksweg ruimte voor woningbouw. “En ook dat hebben we hard nodig, want hier willen we 120 woningen bouwen voor verschillende doelgroepen”, aldus de wethouder.

Op korte termijn wordt de verlening van de vergunning voor de nieuwbouw verwacht. Na de zomervakantie wordt bij de start van het nieuwe schooljaar gestart met de sloop van het huidige gebouw van Aventurijn, waarna aansluitend in oktober de start van de nieuwbouw is gepland. In augustus 2024 wordt IKC West dan in gebruik genomen. Net als in het voorafgaande participatietraject worden ook hier de omwonenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

Scholennieuwbouwproject IKC West omvat vervangende nieuwbouw voor kindcentrum Aventurijn en IKC Klimboom, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal met één zaaldeel voor bewegingsonderwijs (gymmen). Alle voorzieningen komen onder één dak. Betrokken schoolbesturen zijn KIEM (kindcentrum Aventurijn) en SAAM (IKC Klimboom).

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?