Honden aanlijnplicht: hoe zit het ook alweer?

Geplaatst op woensdag 29 maart 2023

Binnen de bebouwde kom van Maashorst moeten honden aangelijnd zijn. Dat moet ook op andere plaatsen waar dat aangegeven staat. Doet een hond zijn behoefte buiten een uitlaatgebied, dan ben je verplicht de uitwerpselen op te ruimen. Je moet altijd een zakje of iets anders bij hebben om de poep van je hond mee op te ruimen. In sommige gebieden mag je niet met een hond komen. In deze gebieden staat een wit bord met een rode cirkel met daarin een zwarte hond. Het gaat hierbij onder andere om speelvelden en trapvelden voor kinderen.

Hondentoilet en uitlaatstroken

Op enkele plaatsen in de gemeente zijn hondentoiletten aangelegd. In deze toiletten ligt (zandbak)zand zodat de toiletten makkelijk te reinigen zijn. Je kunt je hond zijn behoefte laten doen bij een van de hondentoiletten of bij hondenuitlaatstroken. In deze gebieden staat een blauw bordje met daarin een witte hond. Hier mogen honden los rondlopen en hoef je de uitwerpselen niet op te ruimen. De gemeente veegt de uitlaatgebieden elke maand minimaal één keer schoon. De hondentoiletten worden twee keer per week schoon gemaakt.

Loslopen in natuurgebied

De Maashorst In de Algemeen Plaatselijke Verordening van De Maashorst-gemeenten is bepaald dat honden aangelijnd moeten zijn in de bossen waar dat aangegeven staat. Deze gedragsregel is terug te vinden op de toegangsborden naar natuurgebied De Maashorst. Wie zich niet houdt aan deze regels, riskeert een boete. Er zijn 9 losloopgebieden waar honden vrij kunnen spelen. Op de website www.bezoekdemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website) staat een kaart met deze losloopgebieden.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?