Afronding bouw appartementen Runstraat Schaijk

Geplaatst op vrijdag 22 september 2023

Tot voor kort werd de laatste hand gelegd aan het appartementencomplex op de hoek van de Runstraat en Netjeshof in Schaijk. Bij afrondende werkzaamheden is een ondergrondse tank aangetroffen met daarin wat vloeistof, waarschijnlijk van een tankstation dat hier ooit heeft gezeten. De gemeente onderzoekt wat er precies aan de hand is.

In het belang van onze inwoners hebben we gezocht naar een mogelijkheid om de oplevering van het appartementencomplex (gepland voor volgende week) te kunnen laten plaatsvinden, uiteraard met aandacht voor de gezondheid van iedereen. Daarom gaat Strukton (een gespecialiseerd bedrijf met veel kennis en ervaring met dit type werk) komende maandag of dinsdag de plek waar de leidingen moeten komen, afgraven en de grond afvoeren als die vervuild mocht zijn (wat dus niet zeker is).

Gelijktijdig gaat de gemeente uitzoeken wat hier precies in de grond ligt, en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Bewoners en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd met een brief. Ook hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Beide documenten lees je hieronder.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?