Aangepaste Omgevingsvisie raadpleegbaar

In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in vast. De omgevingsvisie is bindend voor ons als gemeente, maar bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Wij, als gemeente Maashorst, zullen en moeten ons inspannen om de in deze visie vastgestelde doelen te realiseren. Dat betekent ook dat bij het inzetten van de andere gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet (omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan of omgevingsvergunningen), we rekening houden met de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie (PDF, 55.0 MB) is geactualiseerd met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp (geel gemarkeerd in het document) en kan nu worden ingezien en gedownload.

De essentie van de Omgevingsvisie is op een leesbare manier vertaald naar een visuele weergave (PDF, 514.7 kB).

De eerdere ontwerp-omgevingsvisie is ook nog steeds raadpleegbaar ter vergelijking.

Omgevingsvisie (PDF, 11.6 MB)

Ingediende zienswijzen (PDF, 46.8 MB)

Verwerken van zienswijzen

Van 14 augustus tot en met 25 september 2023 lagen de ontwerp-omgevingsvisie en de bijbehorende OmgevingsEffectRapportage (OER) officieel ter inzage.

In de 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage lag, had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Inmiddels zijn alle ontvangen zienswijzen zorgvuldig geëvalueerd en grondig beoordeeld. Hierdoor hebben we een uitgebreid inzicht gekregen in de diverse perspectieven en inzichten die naar voren zijn gebracht. De ingediende zienswijzen zijn nauw betrokken bij de uitwerking van Ontwerp Omgevingsvisie naar definitieve Omgevingsvisie. Zowel de ingediende zienswijzen als de bijbehorende nota van zienswijzen (PDF, 540.7 kB) zijn nu beschikbaar voor download. We waarderen de actieve deelname en bijdragen van alle betrokkenen aan dit proces.

OmgevingsEffectRapportage

Keuzes die we in onze omgevingsvisie maken, kunnen effect hebben op de leefomgeving. In de Omgevingseffectrapportage (PDF, 7.8 MB) is onderzocht wat de effecten zijn op de omgeving en welke mogelijke alternatieven er zijn voor de gekozen oplossingen in de visie.

Besluitvorming door de gemeenteraad

Op 23 mei 2024 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit
De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Uden. De vergadering is openbaar en je kunt deze bijwonen als toehoorder op de publieke tribune. Het is ook mogelijk om via internet de vergadering (Deze link gaat naar een andere website) te bekijken

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt, bespreekt de raadscommissie Ruimte, Economie en Financiën (REF) eerst de Omgevingsvisie, inclusief de ingediende zienswijzen en de nota van zienswijzen. De commissie komt bijeen op 16 mei 2024 vanaf 19.30 uur. De vergadering is openbaar en je kunt deze bijwonen op de publieke tribune als je dat wilt. Als je liever niet naar het gemeentehuis komt, maar de vergadering toch wilt volgen, dan kan dat live via de website (Deze link gaat naar een andere website).

Inspreken bij de raad

Je hebt de mogelijkheid om tijdens de vergadering van de commissie REF in te spreken. Je kunt je hiervoor aanmelden via e-mail. Dit kan uiterlijk tot 12.00 uur op de dag vóór de vergadering. Je kunt een e-mail sturen naar de griffie via griffie@gemeentemaashorst.nl met je naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover je wilt spreken. Iemand van de griffie neemt dan contact met je op om uit te leggen hoe het inspreken in zijn werk gaat.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de ontwerp-omgevingsvisie? Stuur die dan in een e-mail naar omgevingsvisie@gemeentemaashorst.nl. Wij geven je dan zo snel als mogelijk antwoord.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?