De stappen die we zetten

Bij het opstellen van de omgevingsvisie  hebben we inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen gevraagd om mee te denken over de inhoud. Al die stappen hebben geleid tot de ontwerp-omgevingsvisie.

Voorbereiding

We hebben eerst verzameld wat er allemaal gebeurt in Maashorst. Hoe ziet de gemeente eruit, wat zijn haar kwaliteiten? Welk bestaand beleid kent de gemeente, is dit beleid nog actueel? Welke nieuwe ontwikkelingen komen er op ons af? Zo brachten we in beeld met welke belangrijke opgaven we de komende jaren aan de slag moeten.

Participatie

Tijdens een eerste ophaalronde bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in onze zes kernen hebben we, met de kaarten met basisgegevens aan de muur, bij hen opgehaald wat hun ideeën, verwachtingen en ambities zijn.
Sommige dingen liggen uiteraard al vast. De Maashorst bijvoorbeeld, en het vliegveld. Ook weten we al dat we meer groen willen in de kernen, in verband met hittestress. Maar voor bijvoorbeeld recreatie, landbouw, veeteelt, wonen, bedrijven, zonneparken en groen kunnen we nog ontwikkelingsrichtingen aangeven. Dat kan per gebied verschillen. Mede op basis van de input van die eerste ophaalronde hebben we vier ambitiekaarten gemaakt, met de thema’s

In een tweede ronde hebben we besproken welke keuzes we hebben gemaakt na de eerste ophaalronde en wat die voor inwoners en de gemeente betekenden. Vervolgens zijn we tijdens rondetafelgesprekken in Reek en Uden weer met inwoners en ondernemers in gesprek gegaan over die vier thema’s. De opgehaalde input is verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie. Dat hebben we inmiddels ook besproken met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Maashorst. De ontwerp-omgevingsvisie ligt inmiddels ter inzage.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?