Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in vast. De omgevingsvisie is bindend voor ons als gemeente, maar bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Wij, als gemeente Maashorst, zullen en moeten ons inspannen om de in deze visie vastgestelde doelen te realiseren. Dat betekent ook dat bij het inzetten van de andere gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet (omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan of omgevingsvergunningen), we rekening houden met de Omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie is inmiddels klaar en kun je nu al lezen of downloaden.

Vanaf 14 augustus 2023 tot en met 25 september 2023 liggen de ontwerp-omgevingsvisie en de bijbehorende OmgevingsEffectRapportage (PDF, 7.8 MB) (OER) officieel ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl : NL.IMRO.1991.SVomgevingsvisiemh-OW01.  Je kunt de documenten ook inzien op deze pagina of op afspraak in het gemeentehuis.

In de 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage ligt, kan iedereen daar een zienswijze op indienen. Dat betekent dat als je vindt dat de keuzes voor een gebied of onderwerp anders zouden moeten zijn, je dat in een brief aan de gemeente aan kunt geven. Je moet dan natuurlijk wel goed uitleggen waarom je dat vindt. Je brief kun je sturen naar Gemeente Maashorst / Omgevingsvisie, Markt 145, 5401 EJ Uden.

Je kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Dat kan alléén via het webformulier (Deze link gaat naar een andere website) vanaf 14 augustus. Een zienswijze die op een andere manier digitaal wordt ingediend, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling genomen. De naar voren gebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

OmgevingsEffectRapportage

Keuzes die we in onze omgevingsvisie maken, kunnen effect hebben op de leefomgeving. In de Omgevingseffectrapportage (PDF, 7.8 MB) is onderzocht wat de effecten zijn op de omgeving en welke mogelijke alternatieven er zijn voor de gekozen oplossingen in de visie.

Inloopdagen

Heb je vragen over de ontwerp-omgevingsvisie? Kom dan naar een van de inloopdagen in het gemeentehuis. Die zijn op:

tussen 15.00 en 19.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Je kunt je gewoon melden bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de ontwerp-omgevingsvisie ? Stuur die dan in een e-mail naar omgevingsvisie@gemeentemaashorst.nl. Wij geven je dan zo snel als mogelijk antwoord.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?