Privacy en persoonsgegevens

De gemeente gebruikt persoonsgegevens bij haar dienstverlening. Zo’n persoonsgegeven is herleidbaar naar u als privépersoon. Dat raakt uw privacy. Maar uw privacy is meeromvattend. Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen volgens:

Bekijk hier de informatie van de gemeente Maashorst rondom privacy en persoonsgegevens. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?