Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Eén wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet voegt meerdere wetten samen. Je krijgt als inwoner, organisatie of bedrijf met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om jouw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer jouw bedrijfspand wilt uitbreiden.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je een plan waarmee er iets verandert in jouw omgeving? Dan ben je initiatiefnemer. Als initiatiefnemer zoek je zelf uit of er voor jouw plan een vergunning nodig is of dat je een melding moet doen. Dat kun je doen in het nieuwe Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). Je kunt zelf zien of je een vergunning aan moet vragen of dat je kunt volstaan met een melding. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als jouw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Je bent dan belanghebbende.

Wat is er veranderd na 1 januari 2024?

Vanaf 1 januari 2024 zijn een aantal belangrijke zaken veranderd:

Het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website) is nu het centrale punt waar je online terecht kunt voor vergunningsaanvragen, meldingen, en het verstrekken van aanvullende informatie.

De Omgevingswet heeft als doel de overheid sneller te laten beslissen over vergunningaanvragen. De wet streeft naar kortere procedures, waarbij de beslistermijn bij een standaardprocedure normaal gesproken maximaal 8 weken is, met een eventuele verlenging van 6 weken. Na deze periode is er nog steeds de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. In het geval van complexe vergunningaanvragen kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn, wat resulteert in een langere beslistermijn.