Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn ontstaan over bijvoorbeeld bouwen en gebruik van grond worden dan samengevoegd in één nieuwe wet.

Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. We hebben een lange traditie in het regelen van wat je waar mag bouwen en ondernemen. Huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, hoogspanningskabels, voor alles is een passend plekje gezocht. Maar het gaat er niet alleen om of het past in de ruimte. Zaken als gezondheid en leefbaarheid worden steeds belangrijker in de afwegingen die we maken.