Inwoners en bedrijven praten mee

We werken samen met u aan de Omgevingswet. Inwoners en ondernemers kunnen hun inbreng geven. 

We kijken bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan bijvoorbeeld naar trends en we denken in scenario’s; wat gebeurt er als we ondernemers meer ruimte geven? Waar moeten we zorgen voor betaalbare woningen. En goede verbindingen met steden om ons heen? Of willen we juist meer ruimte voor natuur en recreatie? Maar ook: met wie gaan we dat dan voor welk gebied bepalen? Nou, ook met u dus. We zien daar namelijk graag uw inbreng. Het gaat immers om uw leefomgeving. Participatie is dan ook een van de pijlers onder de Omgevingswet.

Animatie

Samen

We gaan dan ook samen met inwoners, ondernemers, instellingen en partners, met iedereen in onze gemeente, op zoek naar antwoorden op dit soort vragen. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde leefomgeving waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Samen geven we zo vorm aan de gemeente Maashorst van de toekomst. Op www.maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website) staat waar we momenteel samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan werken. 

 

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?