Omgevingsvisie

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de gemeente Maashorst prettig kan blijven wonen en werken? Hoe willen we dat onze leefomgeving er straks uitziet? Voor welke uitdagingen staan we bij nieuwe ontwikkelingen? De ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Maashorst leggen we in de omgevingsvisie voor de lange termijn vast. We houden daarbij rekening met opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie en woningbouw om het woningtekort op te lossen. De Omgevingsvisie stellen we op met veel inbreng van inwoners en bedrijven.