Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie van Maashorst geeft aan wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we buiten zien en voelen. Denk daarbij aan onder meer de kwaliteit van de lucht, waar beschermde natuur is en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed.

Omgevingsvisie Maashorst

In de omgevingsvisie van de gemeente Maashorst staat dus:

Daarnaast zien we in de omgevingsvisie ook terug hoe we denken over bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. En over activiteiten waardoor hinder of risico’s worden veroorzaakt. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden meegewogen en beschreven. De omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. Het is een samenhangende visie op strategisch niveau. Met de omgevingsvisie laten we zien waar we als gemeente voor staan.

Kenmerken per gebied staan centraal

De omgevingsvisie gaat over het hele grondgebied van de gemeente Maashorst. Binnen ons grondgebied is echter een grote diversiteit van en in de fysieke leefomgeving. Het gaat naast de dorpskernen en directe omgeving om bijvoorbeeld de Graspeel, de Hertogswetering (het noordelijkste stukje van onze gemeente) en natuurlijk ook om natuurgebied De Maashorst. Elke omgeving heeft zijn eigen karakteristieken én vraagstukken. Zo is de transitie van de agrarische sector een vraagstuk dat in meerdere omgevingen terugkomt, maar zijn de oplossingen of antwoorden niet in elk gebied hetzelfde. In de ene omgeving is het bijvoorbeeld logisch om in te zetten op natuur-inclusieve landbouw met grotere recreatiewaarde, in de andere omgeving is innovatieve hightech-landbouw een kansrijke richting.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?