Vastgestelde Omgevingsvisie raadpleegbaar

In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De omgevingsvisie is bindend voor ons als gemeente, maar bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Wij, als gemeente Maashorst, zullen en moeten ons inspannen om de in deze visie vastgestelde doelen te realiseren. Dat betekent ook dat bij het inzetten van de andere gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet (omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan of omgevingsvergunningen), we rekening houden met de Omgevingsvisie.

De essentie van de Omgevingsvisie is op een leesbare manier vertaald naar een visuele weergave (PDF, 514.7 kB).

OmgevingsEffectRapportage

Keuzes die we in onze omgevingsvisie maken, kunnen effect hebben op de leefomgeving. In de OmgevingsEffectRapportage (PDF, 7.8 MB) is onderzocht wat de effecten zijn op de omgeving en welke mogelijke alternatieven er zijn voor de gekozen oplossingen in de visie.

Verwerken van zienswijzen

Van 14 augustus tot en met 25 september 2023 lagen de ontwerp-omgevingsvisie en de bijbehorende OmgevingsEffectRapportage (PDF, 7.8 MB) (OER) officieel ter inzage.

In de 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage lag, kon iedereen een zienswijze indienen. Alle ontvangen zienswijzen zijn zorgvuldig geëvalueerd en grondig beoordeeld. Hierdoor kregen we een uitgebreid inzicht in de diverse perspectieven en inzichten die naar voren zijn gebracht. De ingediende zienswijzen zijn nauw betrokken bij de uitwerking van Ontwerp Omgevingsvisie naar definitieve Omgevingsvisie. Zowel de ingediende zienswijzen als de bijbehorende nota van zienswijzen (PDF, 540.7 kB) zijn beschikbaar als download. We waarderen de actieve deelname en bijdragen van alle betrokkenen aan dit proces.

Besluitvorming door de gemeenteraad

Op 23 mei 2024 besloot de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast te stellen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?