Omgevingsplan

Gemeente Maashorst gaat het omgevingsplan van rechtswege omzetten naar een nieuw omgevingsplan dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Hierdoor is het voorlopig niet mogelijk om het omgevingsplan te wijzigen. Nieuwe plannen zijn in eerste instantie alleen mogelijk met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit is een vergunning voor een activiteit die niet vergunningsvrij is en niet voldoet aan de regels van het bestaande omgevingsplan.