Omgevingsplan

De gemeente Maashorst kent zo’n 400 bestemmingsplannen. Binnen de Omgevingswet vallen de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving echter binnen het omgevingsplan. Eén omgevingsplan vervangt straks de huidige bestemmingsplannen en Verordeningen fysieke leefregels.