Omgevingsprogramma

Is de omgevingsvisie van gemeente Maashorst straks vastgesteld? Dan kunnen de ambities en beleidsdoelen uit deze visie in één of meer omgevingsprogramma’s worden uitgewerkt. Ook dat doen we weer we samen met inwoners, ondernemers en partners.