Dit staat in een omgevingsprogramma

Om de ambities en doelen uit de omgevingsvisie te bereiken, heeft de gemeente Maashorst straks allerlei maatregelen nodig. De uitwerking van deze maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving kunnen we vastleggen in een omgevingsprogramma. De gemeente kan één of meer omgevingsprogramma’s opstellen. Een omgevingsprogramma wordt meestal opgesteld voor een thema (bijvoorbeeld water of geluid) of voor een gebied (bijvoorbeeld centrum of buitengebied).

De maatregelen in het omgevingsprogramma moeten leiden tot de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. Die gewenste kwaliteit is te vertalen in omgevingswaarden (kwaliteitsnormen die de gemeente voor de leefomgeving wil bereiken) of in maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld een veilige en gezonde leefomgeving).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?