Ambities vertalen naar concrete maatregelen

In een omgevingsprogramma vertalen we dus onze ambities naar concrete maatregelen. Dat zullen vaak beschikkingen of regels zijn. Maar ook maatregelen zoals voorlichtingscampagnes, subsidieprogramma’s of convenanten kunnen helpen bij het realiseren van ambities.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?