Regels in het omgevingsplan

In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat daarmee de regels voor de fysieke leefomgeving.

De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij daar wel of niet toestaat. Bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt, zoals in een bestemmingsplan. Ze kan bijvoorbeeld voor een ontwikkelingsgebied kiezen, met een algemenere beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. De gemeente heeft een eigen afwegingsruimte voor het afwegen van die belangen.

Deze animatie (Deze link gaat naar een andere website) legt het uit.  

Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers dus duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen we samen tot de gewenste leefomgeving.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?