Bestemmingsplanstop

Van huidig recht naar nieuw recht - bestemmingsplanstop

Vanaf 1 januari 2024 worden de bestemmingsplannen van Maashorst van rechtswege omgezet naar het omgevingsplan. Het overgangsrecht van de Omgevingswet regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe recht.

Het bepaalt onder meer dat een ontwerp van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2023 ter inzage gelegd moet zijn om nog onder het huidige recht te kunnen worden afgehandeld (artikel 4.6, lid 2, Invoeringswet Omgevingswet). Zodra het plan van kracht is, wordt het onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (artikel 4.6, lid 1, Invoeringswet Omgevingswet).

Het voorbereiden van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan vergt meestal minimaal 4 tot 6 maanden, onder meer vanwege de (milieu)onderzoeken die de gemeente hiervoor moet (laten) uitvoeren. Dit alles betekent dat wij verzoeken om een nieuw of gewijzigd bestemmingsplannen niet meer af kunnen handelen onder het huidige recht. We hebben dan ook een zogeheten bestemmingsplanstop ingesteld.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?