Vervolg

Alle zienswijzen en adviezen die we krijgen, verwerken we straks in een Nota van zienswijzen. In die nota staat of en in hoeverre de zienswijzen en adviezen tot wijzigingen in de omgevingsvisie hebben geleid.

De gemeenteraad stelt vast

De uiteindelijke omgevingsvisie wordt in het laatste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omgevingsplan

De juridische vertaling van de omgevingsvisie vindt plaats in het omgevingsplan. Dat is de  opvolger van het bestemmingsplan. Daarin staat straks precies wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?