Vervolg

Alle zienswijzen en adviezen die we krijgen, verwerken we straks in een Nota van zienswijzen. In die nota staat of en in hoeverre de zienswijzen en adviezen tot wijzigingen in de omgevingsvisie leidden.

Rectificatie planning

Eerder communiceerden wij dat de Omgevingsvisie behandeld zal worden tijdens de commissie REF van 8 februari 2024 en de raadsvergadering van 22 februari 2024. Hier moeten wij op terugkomen. Wij hebben momenteel meer tijd nodig voor de beantwoording van de zienswijzen dan verwacht. De Omgevingsvisie wordt daarom niet in de voorgenoemde raadsvergadering behandeld. Wij communiceren later opnieuw over de nieuwe planning.

Omgevingsplan

De juridische vertaling van de omgevingsvisie vindt plaats in het omgevingsplan. Dat is de opvolger van het bestemmingsplan. Daarin staat straks precies wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?