Vervolg

Omgevingsplan

De juridische vertaling van de omgevingsvisie vindt plaats in het omgevingsplan. Dat is de opvolger van het bestemmingsplan. Daarin staat straks precies wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren.

Omgevingsprogramma’s

In een programma geven we concreet aan hoe we een bepaald doel willen bereiken en waarmee we meten of het doel behaald is. Programma’s kunnen speciaal voor een (deel)gebied of een bepaald thema worden gemaakt. Het is de ambitie dat de sectorale beleidsprogramma’s samengevoegd worden tot integrale omgevingsprogramma’s.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?