Gemeente Maashorst en Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. We nu al een hele poos bezig met de voorbereidingen. Beleid en regels zijn nu nog vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de Omgevingswet gebruiken we straks andere instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In de opmaat naar de nieuwe wet werken we inmiddels aan het opstellen daarvan. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven.

Inwoners en bedrijven praten mee

We kijken bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan bijvoorbeeld naar trends en we denken in scenario’s; wat gebeurt er als we ondernemers meer ruimte geven? Waar moeten we zorgen voor betaalbare woningen. En goede verbindingen met steden om ons heen? Of willen we juist we meer ruimte voor natuur en recreatie? Maar ook: met wie gaan we dat dan voor welk gebied bepalen? Nou, ook met u dus. We zien daar namelijk graag uw inbreng. Het gaat immers om uw leefomgeving. Participatie is dan ook een van de pijlers onder de Omgevingswet.

Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?