Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. De overheid wil met deze wet bereiken dat bouwbedrijven hun werk zelf beter (conform het Besluit bouwwerken leefomgeving) controleren.

Dit geldt bijvoorbeeld voor constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of slecht functionerende ventilatie. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. De Wkb geldt vooralsnog alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Vanaf naar verwachting 2025 volgen ook andere bouwwerken.

Kwaliteitsborger nodig

Wat betekent dat in de praktijk? Als je nu een huis bouwt, vraag je daar een vergunning voor aan bij de gemeente. Die controleert of aan alle vereisten wordt voldaan. Straks vraag je voor het ruimtelijke deel (mag ik hier wel bouwen, welke afmetingen mag het huis hebben, voldoet het huis aan de eisen van welstand?) een vergunning aan bij de gemeente en voor het voldoen van het bouwwerk aan Besluit bouwwerken leefomgeving moet een kwaliteitsborger in de arm worden genomen.

Bouwen onder kwaliteitsborging - Een stappenplan voor (kleine) aannemers en consumenten (Deze link gaat naar een andere website)

Bouwen en verbouwen onder kwaliteitsborging - waar moet je als opdrachtgever rekening mee houden (Deze link gaat naar een andere website)

Proefdraaien met een kwaliteitsborger

In proefprojecten binnen onze gemeente is al ervaring opgedaan met deze nieuwe manier van werken. De opdrachtgever, de aannemer, de kwaliteitsborger en de gemeente hebben hierin samengewerkt. Dit heeft inzicht gegeven in de wijzigingen die nodig zijn ten opzichte van nu. Zo worden momenteel 56 woningen gebouwd op het oude DICO-terrein in Uden. Om vast met alle betrokken partijen te bezien wat er op ons afkomt, heeft de gemeente Maashorst van dit project een proefproject gemaakt.

Meer informatie over de Wkb vind je op Rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Uitstel Wkb voor verbouwingen

Het publiekrechtelijke deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geldt sinds 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw, en pas zes maanden later voor verbouwingen. Dit betekent dat je bij verbouwingen pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger hoeft in te schakelen.

De Wkb gaat vanaf 1 juli 2024 gelden voor verbouwingen, mits op basis van een "onafhankelijke toetsing" duidelijk is dat er genoeg kwaliteitsborgers en geen andere belemmeringen zijn. De gemeente blijft tot die datum verantwoordelijk voor vergunningplichtige verbouwingen. Voor nieuwbouwprojecten geldt wel dat kwaliteitsborgers de projecten na 1 januari toetsen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?