Regel uw zaken digitaal

Geplaatst op vrijdag 11 maart 2022

Bron: Dienstverlening

U hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis

Wij gunnen onze inwoners de dienstverlening die ze verdienen! Daarom kunt u uw zaken zelf thuis regelen, de digitale dienstverlening. U hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis.

Voordelen voor u en voor ons

De gemeente Maashorst werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening voor haar inwoners. Het thuis aanvragen van producten, via uw eigen DigiD, is één van de belangrijkste verbeteringen. En dat heeft voordelen. Voor u, als inwoner, maar ook voor ons, als organisatie.

Voor u:

 • U kunt 24/7 terecht op de website van de gemeente Maashorst.
 • U bent direct aan de beurt op het tijdstip dat u zelf kiest.
 • U wordt direct geholpen en hoeft dus niet meer (lang) te wachten.
 • U bespaart tijd, u hoeft niet meer naar de balie van het gemeentehuis te komen.

Voor ons:

 • Het levert meer efficiency en effectiviteit op.
 • Wij bieden u een ruimere openstelling zodat u direct wordt geholpen.
 • Het aantal klantcontacten wordt verminderd.
 • De gemeente kan op deze manier sneller en klantgerichter werken.

Wat kunt u digitaal regelen?

 • Doorgeven verhuizing
 • Doorgeven vermissing reisdocument
 • Aanvragen uittreksel BRP
 • Aanvragen afschrift Burgerlijke Stand
 • Wijzigen naamgebruik
 • Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens
 • Aangifte geboorte
 • Aangifte overlijden

Wat als u uw verzoek niet digitaal kunt regelen?

Als u uw verzoek niet digitaal kunt regelen, dan komt u naar de balie van het gemeentehuis. Maak vóóraf online een afspraak als u de gemeente bezoekt. U maakt de afspraak op www.gemeentemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?