31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

Geplaatst op maandag 9 oktober 2023

Heb jij alles al helder over de Omgevingswet?
De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

Datum: 31 oktober 2023, 16.00-19.30 uur
Locatie: werkcafé gemeentehuis Maashorst
              Markt 145 in Uden

Zoals bekend treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Daarom houdt de gemeente een bijeenkomst voor al haar externe partners, zoals architecten, adviseurs, aannemers, ontwikkelaars en eenieder die is geïnteresseerd in de nieuwe Omgevingswet en in wat die wet betekent voor de dagelijkse praktijk.

Je kunt je aanmelden via omgevingswet@gemeentemaashorst.nl. Graag bij aanmelding jouw (bedrijfs)naam en het aantal personen doorgeven. Ook kun je bij jouw aanmelding eventuele vragen stellen. Jouw vragen worden dan behandeld en/of beantwoord tijdens de bijeenkomst op 31 oktober.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur inloop (koffie/thee)

16.30 uur start programma

 • het omgevingsplan
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Participatie en de omgevingsdialoog

17.45 uur pauze (soep/broodje)

18.15 uur vervolg programma

 • de omgevingsvergunning
 • de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa)
 • de intake- en omgevingstafel

19.30 uur einde programma

Vragen? Aanmelden? Mail dan naar omgevingswet@gemeentemaashorst.nl.
​Tot ziens op 31 oktober in het werkcafé in het gemeentehuis van Maashorst.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?