Zienswijze of bezwaar?

Geplaatst op donderdag 12 mei 2022

Bent u het niet eens met een officieel besluit van de gemeente? Wellicht kunt u een zienswijze of bezwaar indienen.

De officiële publicaties voor onze gemeentelijke bekendmakingen staan op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Daar kunt u de stukken inzien. Aangevraagde vergunningen liggen echter niet ter inzage. Deze zijn puur bedoeld ter informatie. U kunt hiertegen dan ook geen zienswijze of bezwaar indienen. Voorgenomen besluiten liggen wél ter inzage. U kunt hiertegen een bezwaar of zienswijze indienen.

Bezwaar of beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat moet dan wel gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de officiële publicatiedatum op overheid.nl. Het adres is Postbus 83, 5400 AB Uden. Vermeld in uw brief uw naam en adres, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de reden daarvoor. Zorg ervoor dat uw brief ondertekend is.

Digitaal bezwaar maken kan ook. Dat kan op de pagina Bezwaar maken besluit of zienswijze indienen (Deze link gaat naar een andere website) van deze website. U moet dan inloggen met uw DigiD.
Voor sommige besluiten staat alleen beroep open. In dat geval staat in het betreffende besluit vermeld waar en hoe u beroep kunt instellen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?