Laadpalen in de gemeente Maashorst

Geplaatst op donderdag 18 augustus 2022

In de gemeente Maashorst staan al op veel plaatsen laadpalen in de openbare ruimte. Door de groei van het aantal elektrische auto’s, groeit de vraag naar meer laadpalen. Daarom plaatst Maashorst proactief laadpalen in alle kernen. Daarnaast kunnen bewoners die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein te laden ook zelf een aanvraag doen voor plaatsing van een laadpaal in de openbare ruimte. Dat kan via https://incharge.vattenfall.nl/openbare-laadpalen (Deze link gaat naar een andere website).

Samenwerking met Vattenfall

De gemeente Maashorst heeft een overeenkomst met Vattenfall gesloten. Daardoor kunnen de komende jaren voldoende laadpalen in de gemeente worden geplaatst. Elk jaar doet Vattenfall een voorstel voor het plaatsen van laadpalen op basis van een aantal criteria. De gemeente toetst de voorgestelde locaties en stelt bij afkeuren een alternatieve plek voor. Zo worden de laadlocaties goed gespreid.

Verkeersbesluit

Voordat de laadpalen kunnen worden geplaatst, moet de gemeente daarover een verkeersbesluit nemen. Levert een voorgenomen locatie voor u problemen op? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Ales er geen bezwaren inkomen of zijn ze behandeld, dan kan die laadpaal geplaatst worden. Elke laadpaal kan twee laadpunten bevatten. Er wordt echter maar één parkeerplaats aangewezen die bestemd is voor laden van elektrische auto’s. Als na verloop van tijd blijkt dat er meer laadcapaciteit nodig is, wordt ook de tweede parkeerplaats aangewezen voor alleen elektrische auto’s. De verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website). (Zie ook de tekst bij Openbare bekendmakingen.) Binnen zes weken na publicatie van het verkeersbesluit kunt u daartegen bezwaar indienen.

Locaties nieuwe laadpalen

De gemeente heeft samen met Vattenfall gekeken naar de locaties en spreiding van de laadpalen. Vaak staan er al elektrische auto’s geparkeerd. Daardoor zorgt het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische auto’s dus niet direct voor toename van de parkeerdruk. Samen met laadpunten van particulieren en bedrijven gaan deze laadpalen ervoor zorgen dat er in de gemeente voldoende laadcapaciteit voor elektrische auto’s beschikbaar is. Deze adressen geven een indicatie. De laadpalen staan dus in de buurt van (en dus niet per se direct tegenover) deze adressen in de openbare ruimte. De beoogde locaties voor de nieuwe laadpalen/parkeerplaatsen voor elektrische auto’s staan op onderstaande kaart. (PDF, 60.0 kB)

Wilt u weten waar nu al laadpalen in uw buurt staan? Kijk dan op www.oplaadpalen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

​​

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?