Wonen op vakantieparken alleen bij hoge uitzondering

Geplaatst op woensdag 14 september 2022

Vakantieparken die niet vitaal zijn en geen toeristisch toekomstperspectief hebben, kunnen eventueel in aanmerking komen voor permanente bewoning. Daar zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden, recreatie blijft sowieso het uitgangspunt voor vakantieparken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst heeft vandaag het afwegingskader Transformeren van vakantieparken vastgesteld.

Een eigenaar van een vakantiepark verzocht de gemeente om een wijziging van het bestemmingsplan, om daarmee (permanente) bewoning op het park mogelijk te maken. Naar aanleiding van dat verzoek heeft de gemeente nu het toetsingskader Transformeren van vakantieparken opgesteld. Daarin staan de voorwaarden en uitgangspunten waar een recreatiepark aan moet voldoen, voordat de gemeente überhaupt gaat onderzoeken of het geschikt is voor een transformatie naar wonen. “De gemeente Maashorst wil de verblijfsmogelijkheden voor toeristen zoveel mogelijk behouden en vitaliseren. Het uitgangspunt voor een recreatiepark blijft dan ook recreatie”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Bestemmingsplannen, Wonen). “Maar als een recreatiepark geen recreatieve waarde meer heeft en door ontwikkelingen en/of investeringen geen mogelijkheid meer heeft om vitaal te worden, dan kan een transformatie naar wonen een maatwerkoplossing zijn.”

Bij hoge uitzondering

De gemeente Maashorst werkt dan ook alleen bij hoge uitzondering en onder voorwaarden mee aan het omzetten van een recreatiepark naar een woonfunctie. Eerste voorwaarde is dat een park echt geen toeristisch toekomstperspectief meer heeft. Alleen bestaande locaties komen in aanmerking, en dan nog alleen als die in de nabijheid van een kern liggen. De transformatie vindt verder alleen plaats op initiatief van de eigenaar, die zijn plannen ook goed moet onderbouwen. Van de eigenaar wordt ook verwacht dat hij vooraf het gesprek met de omgeving aangaat over zijn plannen. “Daar komt nog bij dat het transformeren van een recreatiepark nieuwbouwprojecten niet in het geding mag brengen“, zegt de wethouder. De provincie Noord-Brabant bekijkt namelijk per verzoek of het aantal recreatiewoningen wordt meegeteld in het woningbouwprogramma. Als dat zo is, gaat de gemeente sowieso niet akkoord met de transformatie. Alleen als het aantal recreatiewoningen niet mee wordt geteld, kan er een transformatieproces in gang gezet worden. Mits uiteraard wordt voldaan aan de andere voorwaarden en uitgangspunten. Wethouder Van Lankvelt vindt het een goede zaak dat de gemeente nu het beleid voor transformatie van vakantieparken heeft vastgesteld. “Het geeft duidelijkheid voor de vakantieparken. En waar transformatie mogelijk is, zijn de opties voor bewoning in deze tijd van woningschaarste natuurlijk mooi meegenomen.”

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?