Extra geld beschikbaar voor klimaatsubsidie afkoppelen en vergroenen

Geplaatst op woensdag 28 september 2022

Goed nieuws: het enthousiasme over de regeling ‘klimaatadaptatie’ is erg groot! Deze regeling zorgt er voor dat inwoners subsidie aan kunnen vragen voor het vergroenen van daken en het opvangen van regenwater. Het maximale bedrag wat we uit konden geven is nu toegekend. “Maar we willen graag dit enthousiasme vasthouden.” legt wethouder Jeroen van den Heuvel uit. “Daarom hebben we samen met Waterschap Aa en Maas besloten extra krediet beschikbaar te stellen. Voor 2022 hebben we totaal € 20.000,- extra in de subsidiepot gedaan. Je kunt dus nog steeds subsidie aanvragen!”

Regeling subsidie klimaatadaptatie

U kunt subsidie in de regeling klimaatadaptatie aanvragen voor:

 1. Het aanleggen van een groen dak.
 2. Het opvangen van regenwater met een regenton.
 3. Het opvangen van regenwater met een wadi: een verlaagd gedeelte van de tuin waar regenwater naartoe stroomt.
 4. Het opvangen van regenwater met infiltratiekratten: een ondergrondse opslagruimte voor regenwater.

U kunt maximaal €5.000,- aan subsidie aanvragen. U kunt de aanvraag doen voor een woning, bedrijfspand of je vereniging.

Hoe kan ik de klimaatsubsidie aanvragen?

Op de pagina Subsidie afkoppelen en vergroenen (Deze link gaat naar een andere website) kunt u de subsidie aanvragen. 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?