Vouchers voor ondernemingen die werken aan ‘social return’

Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2022

Zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Dat is een belangrijk doel dat de gemeente Maashorst zichzelf stelt. Een van de manieren om daar aan te werken, is dat de gemeente met haar inkoopbeleid opdrachtnemers verplicht om een deel van de aanneem-/opdrachtsom te besteden aan het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een PSO-certificaat toont een opdrachtnemer aan dat hij duurzaam voldoet aan deze eis. Vandaar dat Maashorst vouchers van 500 euro beschikbaar stelt om bedrijven te ondersteunen zo’n certificering te behalen.

Bij een opdracht met een zogenoemde ‘social return verplichting’ moet een opdrachtnemer aantonen dat hij een deel van de aanneem- of opdrachtsom benut voor het in dienst nemen of houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO staat voor Prestatieladder socialer ondernemen. Als een ondernemer een PSO trede 2 certificaat of hoger heeft, voldoet hij bij elke opdracht die de gemeente Maashorst aan hem verleent automatisch aan de gevraagde eis. Hij hoeft dat vervolgens niet meer bij elke opdracht apart in te vullen en aan te tonen.

Stimuleren

Wethouder Gijs van Heeswijk (Arbeidsmartkbeleid): “De eis die we stellen heet Social Return on Investment, SROI. Het mes snijdt aan twee kanten: we brengen in deze krappe arbeidsmarkt bij werkgevers een nieuwe groep onder de aandacht, en we geven een steuntje in de rug aan mensen die wat minder makkelijk aan het werk komen. Dat is voor ons een belangrijk doel. Door social return te stimuleren, werken we er actief aan om mensen een kans te geven in de maatschappij, ook als dat wat moeilijker voor ze is dan gemiddeld. Werk is belangrijk. Niet alleen financieel, maar een baan hebben bevordert ook eigenwaarde en zelf vertrouwen, en het zorgt dat je mee kunt doen in de maatschappij.”

IBN

Om een certificering te verkrijgen, moet een aantal stappen worden doorlopen. Dat kan veel tijd kosten. Met vouchers van 500 euro kunnen de bedrijven begeleiding inkopen voor de werkzaamheden voor de audit. De begeleiding wordt geleverd door IBN, dat zelf actief bedrijven gaat benaderen of zij hier gebruik van willen maken. Maar ondernemers kunnen zich ook zelf aanmelden, via willem.vandenbrand@gemeentemaashorst.nl.

Op dit moment zijn er in Maashorst ongeveer 10 bedrijven PSO gecertificeerd. In 2024 moet dat aantal verdubbeld zijn.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?