Maashorst: maatwerk voor energietoeslag

Geplaatst op woensdag 12 oktober 2022

Huishoudens die gezien hun inkomen geen recht hebben op energietoeslag, kunnen in de gemeente Maashorst toch in aanmerking komen voor een toeslag via de bijzondere bijstand. Dat gaat via maatwerk, en dus niet door het verhogen van de inkomensgrens naar 130 procent van het bijstandsniveau. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad. Die beslist hierover op 24 november.

De energielasten zijn voor huishoudens ongekend hoog, door de stijging van de energieprijzen. Het Rijk compenseert huishoudens met een laag inkomen met een eenmalige energietoeslag van € 1.300, -. Dit wordt uitgevoerd door gemeenten, die hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk.

Harde grens

De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de energietoeslag is 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit is een harde grens. Mensen met een iets hoger inkomen komen niet in aanmerking voor deze energietoeslag. Toch zijn er onder deze groep gezinnen die ook hoge energielasten hebben en daardoor moeilijk rond kunnen komen, vaak schulden moeten maken. De gemeente kan deze groep financieel tegemoetkomen. Veel gemeenten kiezen ervoor de inkomensgrens op te trekken naar 130 procent van de bijstandsnorm, Maashorst kiest voor maatwerk. “Door de grens op te trekken naar 130 procent, heb je nog steeds te maken met gezinnen die problemen hebben en die buiten de boot vallen. Ook komt de toeslag dan terecht bij mensen die het geld niet nodig hebben”, zegt wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn). “Daarom kiezen wij ervoor om op maat te ondersteunen. De hoogte van de energietoeslag voor de mensen boven 120% is daarbij afhankelijk van de draagkracht van de betreffende inwoner. Elke aanvraag van mensen met een inkomen boven de 120 procent van de bijstandsnorm gaan we daarom per aanvraag beoordelen. Zo weten we zeker dat het geld op de goede plek terecht komt. In ons bestuursakkoord zeggen we dat we schulden willen voorkomen, en dit helpt daarbij.”

Budget beschikbaar

Om deze aanvragen zo snel mogelijk te kunnen afhandelen, is budget beschikbaar om extra mensen aan te trekken die dit uit gaan voeren. Aanvragen kan per 25 november.

Op Prinsjesdag is een aantal maatregelen aangekondigd dat in 2023 de koopkracht moet herstellen van met name lage-en middeninkomens. Wethouder Sour: “Ondanks deze maatregelen willen we huishoudens ook kunnen ondersteunen via de individuele bijzondere bijstand. De maatregelen van het rijk gelden voor 2023, terwijl veel huishoudens het nu ook al heel moeilijk hebben door de hoge energielasten.” Ook na 1 januari 2023 kan het mogelijk zijn dat huishoudens bijzondere bijstand nodig hebben voor energielasten, al is die groep naar verwachting veel kleiner. Maashorst blijft ook dan deze mogelijkheid bieden voor 2023.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?