Start Wijstherstel Hoge Burcht tijdens Boomplantdag 2022

Geplaatst op vrijdag 25 november 2022

Woensdag 23 november gaf wethouder Jeroen van den Heuvel het startsein voor de Boomplantdag Uden. Deze dag was gekoppeld aan de start van het wijst-herstelproject op de Hoge Burcht. Het in 2021 verworven perceel landbouwgrond is ingericht zoals het er bijna 100 jaar heeft uitgezien, met smalle natte weilanden afgewisseld door smalle singels. Door ook enkele sloten te verondiepen wordt het hier beduidend natter wat de kwelstroom op de naastgelegen Peelrandbreuk ten goede komt.

Kinderen planten 1000 bomen en struiken

Wethouder Van den Heuvel: "Het was fantastisch te zien dat kinderen van 5 Udense basisscholen bijna 1000 bomen en struiken hebben aangeplant. Er zijn inheemse bomen geplant zoals zwarte els, es, haagbeuk en struiken als Gelderse roos, hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, inlandse vogelkers en vuilboom. Dit zijn soorten die hier historisch gezien thuis horen. De bomen en struiken slaan CO2 op en beperken de verdamping van water als het warm weer is. Het landschap zal er deze winter anders uit zien. Het was een dag waar de kinderen en ik nog lang met veel plezier op kunnen terugzien."

De Udense scholen doen al ruim 50 jaar mee met de jaarlijkse boomplantdagen en hebben er in 2010 ook voor gezorgd dat Uden de nationale CO2 prijs mocht ontvangen. Aankomende tijd zal de gehele Hoge Burcht heringericht worden. Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden zorgt voor de uitvoering, samen met vele vrijwilligers van Vogelwacht Uden e.o., IVN afdelingen Uden.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?