Koninklijke onderscheiding voor Frans van Hirtum

Geplaatst op zaterdag 26 november 2022

Zaterdag 26 november 2022 heeft burgemeester Rüpp een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Frans van Hirtum uit Uden. De heer Van Hirtum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

foto: Marc van Zuylen

De heer Van Hirtum ontvangt de onderscheiding vanwege de volgende verdiensten:

1971 – 1991

Vrijwillige brandweer in Rosmalen. De heer Van Hirtum heeft de functie van manschap en chauffeur bekleed. Binnen de personeelsvereniging heeft hij een bestuursfunctie vervuld.

1975 – heden

Diverse gilden en gildekringen.1975-2006 en van 2006-heden: Gilde Sint Catharina en Sint Joris te Rosmalen
De heer Van Hirtum is beheerder van de gilde accommodatie. Zijn huidige overheidsfunctie is Deken-schrijver. Vanuit deze functie spant hij zich in voor sponsorinkomsten. Tevens is hij beheerder van het gilde archief

2007-2013

Gilde Onze Lieve Vrouwe en Catharina te Erp. De heer Van Hirtum heeft een bestuurlijke functie vervuld.

1980-2001

Gildekring ‘Hoge Schuts’. De ‘Hoge Schuts’ is een gildekring bestaande uit 13 gilden. De heer Van Hirtum is Deken-schrijver (1995-2001). Van 1980-1998 lid van de geweer-schietcommissie. Van 1985-1989 initiatiefnemer en medeoprichter van het gildeblad ‘Hoge Schuts’.

1980-2001

Gildekring Maasland. In de periode van 1980-2001 lid van de geweer-schietcommissie. 1983-1998 Deken-schrijver, 1988-2001 voorzitter van de schietcommissie.

1996-2001

Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilde. Er zijn 202 gilde in Noord-Brabant, deze zijn aangesloten bij één van de zes Gildekringen in Brabant. Deze zes kringen zijn aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie.  De heer Van Hirtum is lid van de Schietcommissie Geweer van 1996-2001 en tussen 1998-2001 was hij voorzitter schietcommissie 1998-2001

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?