Bouwplannen Maashorst kunnen verder

Geplaatst op donderdag 1 december 2022

Het vernietigen van de bouwvrijstelling voor stikstofdepositie heeft voor bouwplannen in de gemeente Maashorst naar verwachting geen grote gevolgen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Mooi, dan kunnen we verder met onze woningbouwversneller. Want er ligt een grote opgave voor ons.”

Sinds 1 juli 2021 gold er een vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor bouwactiviteiten, inclusief de daaraan voorafgaande sloop en bouwrijp maken. Daarmee werd mogelijk gemaakt dat bouwactiviteiten door konden gaan. De bouwvrijstelling betekende namelijk dat er gebouwd kon worden zonder natuurvergunning. Maar als de activiteiten in het gebouw na ingebruikname een toename van stikstofdepositie (neerslag van stikstof) op Natura 2000-gebieden veroorzaakte, dan was wél een natuurvergunning nodig. Maar er werd geen rekening gehouden met de depositie als gevolg van de aanleg- en bouwfase.

Raad van State

De Raad van State haalde eind oktober een streep door deze zogeheten ‘bouwvrijstelling voor stikstofdepositie’; de vrijstelling is in strijd met Europees recht en mag daarom niet meer mag worden toegepast. Maashorst heeft inmiddels onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn voor onze gemeente. “En dat valt gelukkig mee”, zegt de wethouder. “Het vernietigen van de bouwvrijstelling heeft voor onze bouwplannen naar verwachting geen grote gevolgen.” Daarvoor zijn drie belangrijke redenen. Hoewel Maashorst veel en grote natuurgebieden kent, liggen de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op relatief grote afstand. Daardoor zal een tijdelijke beperkte stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet snel tot een neerslag leiden waarvoor nu weer een vergunningplicht geldt.

Bestemmingsplannen

Verder is bij bestaande bestemmingsplannen nagenoeg altijd al rekening gehouden met de volledige stikstofdepositie, dus ook van de bouw- en gebruiksfase. “En daar gaan we ook mee door. Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt de stikstofdepositie van bouw en gebruik voortaan meteen berekend en onderbouwd”, zegt wethouder Franko van Lankvelt tot besluit. “We kunnen dus onverminderd verder met onze bouwplannen.”

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?