Toekomstbestendige vakantieparken voor Maashorst

Geplaatst op donderdag 1 december 2022

Het project Vitale en toekomstbestendige vakantieparken, dat in 2019 in de voormalige gemeente Landerd is gestart, wordt vanaf 2023 uitgebreid naar de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Toerisme & recreatie): “Maashorst heeft een stevige ambitie als toeristisch-recreatieve gemeente. Met dit project stimuleren we goede ontwikkelingen en helpen we
parkeigenaren de kwaliteit van hun park te verbeteren. ”De recreatieparken in de gemeente Maashorst dragen in belangrijke mate bij aan de recreatieve functie van de regio. Ze dragen tevens bij aan een goed economisch ondernemersklimaat voor de recreatieve sector. Recreatieparken die minder vitaal zijn, zijn echter vatbaar voor verloedering, illegale activiteiten en permanente bewoning.

“Wij zien het als onze taak om recreatieparkeigenaren te faciliteren bij het vitaler maken van de parken”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Dat doen we door goede ontwikkelingen te stimuleren, en kaders te scheppen om de kwaliteit van het park te verbeteren en ongewenste situaties te voorkomen. Dat doen we samen met de parkeigenaren.” Het project is in 2019 gestart in de voormalige gemeente Landerd en wordt nu uitgebreid naar de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel.

Onderzoek

Het onderzoek op de zeven parken in Schaijk, Reek en Zeeland is bijna afgerond. Twee parkeigenaren hebben aangegeven te willen onderzoeken of een transformatie van vakantiepark naar woonbestemming mogelijk is. Maashorst heeft daar onlangs kaders voor vastgesteld. Op de andere parken zijn controles uitgevoerd en hebben gesprekken plaatsgevonden met parkeigenaren en
mensen die in de parken verblijven. Daaruit is gebleken dat een aantal mensen (vermoedelijk) permanent op het park verblijft.

Handhaven

In de gemeente Maashorst is het bewonen en het laten bewonen van een recreatiewoning niet toegestaan, omdat dat in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente gaat daar nu dan ook op handhaven. 16 mensen die permanent op de parken verblijven hebben onlangs een brief gehad dat ze binnen zes maanden het vakantieverblijf moeten verlaten. Het al dan niet permanente verblijf van 13
andere bewoners wordt nog onderzocht.

Recreatiewoningen voor recreatie

“We zetten uiteraard niemand zo maar op straat”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Mensen die indertijd een gedoogbeschikking hebben gekregen kunnen er sowieso blijven wonen. En we zorgen voor maatwerk als iemand kan aantonen dat hij actief naar een andere woonruimte heeft gezocht, maar daar nog niet in is geslaagd.” Hij benadrukt: “Het handhaven op permanente bewoning is geen
doel op zich. Recreatiewoningen moeten beschikbaar zijn voor recreatie. Met dit project maken en houden we de vakantieparken in onze gemeente samen met de parkeigenaren vitaal en toekomstbestendig.” 

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?