Vanaf 1 januari 2023 afvalapp beschikbaar in Maashorst

Geplaatst op vrijdag 2 december 2022

Wanneer wordt de GFT+E kliko geleegd? En op welke dag kan de grijze kliko met restafval aan de straat? Dit soort vragen worden beantwoord met DeAfvalApp. Deze gratis app komt beschikbaar voor alle inwoners van Maashorst.

DeAfvalApp kan gratis worden gedownload via de Appstore of Google Play of via de website van de gemeente Maashorst. Met deze app kunt u door in te loggen met postcode en huisnummer direct zien op welke dagen welk afval in uw wijk wordt opgehaald. U kunt ook een herinnering instellen, waarmee u via uw smartphone of tablet tijdig een signaal krijgt om afval aan de straat te zetten.

Inwoners zonder smartphone of tablet kunnen de online afvalkalender van DeAfvalApp gebruiken op hun computer. Door hier in te loggen met postcode en huisnummer, kunt u dezelfde informatie raadplegen als in de app. Het is ook mogelijk om de afvalkalender te printen. De papieren versie van de afvalkalender die jaarlijks verspreid werd in voormalig Landerd, komt hiermee te vervallen.

Wanneer beschikbaar? De app met de afvalkalender komt in de tweede helft van december beschikbaar. U ontvangt dan van ons alle informatie over het installeren en gebruiken van de app via deze gemeentepagina, onze website en social media kanalen.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?