Maashorst steunt verenigingen met energiesubsidie

Geplaatst op woensdag 7 december 2022

Alle verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties die een eigen of gehuurde accommodatie in gebruik hebben in de gemeente Maashorst, kunnen een eenmalige subsidie krijgen voor de extreem gestegen energielasten in het afgelopen jaar. Hiervoor is 220.000 euro beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad van Maashorst.

De gemeente Maashorst vindt het belangrijk dat het verenigingsleven breed beschikbaar en goed gefaciliteerd is en ook blijft. Wethouder Harold van den Broek (sportaccommodaties): “We willen dat deze activiteiten bereikbaar blijven voor alle inwoners van de gemeente Maashorst. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat verenigingen en stichtingen in financiële problemen komen. Daardoor kan hun voortbestaan in gevaar komen, of ze moeten de kosten eventueel op de leden verhalen. Daarom is dit een eenmalige subsidie ter compensatie van de energielasten in 2022.”

Motie

De regeling is een uitwerking van een motie die begin november raadsbreed is aangenomen. Daarin gaf de raad het college opdracht ‘een voorstel te doen voor een maatwerkregeling voor tegemoetkoming in de energiekosten voor verenigingen en stichtingen met een accommodatie en vrijwilligersorganisaties’. Indiener Cock de Jong (PRO): “We behandelden een voorstel dat alleen een tegemoetkoming in de energiekosten voor particulieren mogelijk maakte. Maar verenigingen en stichtingen hebben hier ook last van. We zijn blij dat het college de motie omarmd heeft, en er ook voortvarend mee aan de slag is gegaan zodat er nu al een voorstelt ligt.”

Goed voor inwoners

Wethouder Van den Broek: “Ik was blij met de motie, en ik ben blij dat er nu snel een prima voorstel ligt. Dat is goed voor onze verenigingen en stichtingen, en daarmee ook voor de inwoners van Maashorst.”

De commissie Samenleving en Bestuur behandelt het voorstel op donderdag 8 december, en gemeenteraad besluit er op 22 december over.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?