Maashorst investeert in gezonde en vitale inwoners

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Sport en bewegen dragen bij aan gezonde en vitale inwoners. Daarom verleent de gemeente Maashorst voor 2023 een subsidie van ruim acht ton voor de inzet van buurtsportcoaches. Het project wordt uitgevoerd door Sportservice Noord-Brabant (SSNB) in samenwerking met cofinancierende partijen, zoals het onderwijs.

De buurtsportcoaches werken in 2023 aan een aantal doelen. Door middel van (het stimuleren van) sport-, beweeg- en spelactiviteiten voor alle leeftijden, werken de buurtsportcoaches aan de positieve gezondheid van inwoners, aan inclusie en aan de ontwikkeling van motorische vaardigenheden van kinderen. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Sport en beweging worden niet alleen ingezet als een doel, maar ook als middel. Zo kunnen ook andere doelstellingen behaald worden, zoals het tegengaan van eenzaamheid. .

Brede inzet

Daarnaast ondersteunen de sportcoaches sport- en beweegaanbieders in Maashorst. Dat doen ze onder meer door de vraag op te halen, ze hiermee op weg te helpen, ze te voorzien van informatie, te laten samenwerken met andere verenigingen en aan te haken op landelijke ontwikkelingen. Doel is om een duurzaam sport en beweegaanbod te behouden.

Inclusief sporten

Thema’s die leidend zijn bij de werkwijze van de sportcoaches zijn Inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen, en duurzame sport- en beweeginfrastructuur. Deze thema’s zijn gebaseerd op onder meer het nationale sportakkoord.

Wethouder Harold van den Broek (Sport): “Met de subsidie wordt het beleid in de voormalige gemeenten Landerd en Uden voortgezet. Daarbij wordt 2023 gezien als een overgangsjaar, om de basis die in de gemeenten is gelegd te behouden en tegelijk stappen te zetten richting nieuw sport- en beweegbeleid.”

Kwetsbare doelgroepen

Behalve 770.000 euro structurele subsidie, gaat er ook een incidentele subsidie van ruim 40.000 euro naar SSNB. Dit geld is specifiek bedoeld om buurtsportcoaches in te zetten voor kwetsbare doelgroepen: jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Deze groep is enorm gegroeid door de coronacrisis en ervaart een hogere drempel om deel te nemen aan de samenleving. Sport en beweegactiviteiten, zoals beweegroutes en buurtbénkskes, zijn laagdrempelig en erg populair. De incidentele subsidie wordt ingezet voor meer uren voor een buurtsportcoach. Dat zorgt ervoor dat meer initiatieven kunnen worden opgepakt en geborgd kunnen worden.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?