Maashorst maakt grond voor sociale huurwoningen goedkoper

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Voor grond waarop sociale huurwoningen worden gebouwd, gaat Maashort vanaf 2023 een grondprijs van 230 euro per vierkante meter rekenen voor kavels tot 110 vierkante meter. Bij kavels die groter zijn komt daar nog een korting van 40 procent bovenop voor de extra vierkante meters. En bij levensloopbestendige woningen, die vaak meer ruimte nodig hebben en daardoor hogere bouwkosten, zelfs 50 procent voor de extra vierkante meters.


Voor de bouw van appartementen voor sociale huur wordt 22.500 euro per appartement gerekend als het gaat om drie woonlagen. Voor elke extra woonlaag geldt een prijs van 20.000 euro per appartement. Dit is omdat bouwen duurder wordt naarmate er meer woonlagen zijn.

Gevarieerd aanbod

Wethouder Franko van Lankvelt: “Met dit besluit stimuleren we de wooncorporaties om sociale huurwoningen in Maashorst te bouwen. En dat is belangrijk, want er is een enorm tekort aan huizen, en we willen een gevarieerd aanbod hebben in alle categorieën.” De aangepaste prijzen zijn afgestemd met de woningcorporaties, en zijn in lijn met de prijzen in omliggende gemeenten.

Borgen

Om te borgen dat de woningen die gebouwd worden ook sociale huurwoningen blijven, mogen de betreffende huizen alleen verkocht worden na toestemming van de gemeente. Bovendien wordt de korting op de aanvankelijke grondprijs dan verrekend, waarbij het verschil voor een deel terug moet worden betaald aan de gemeente. De ‘normale’ grondprijs lag in Maashorst in 2022 gemiddeld ruim boven de 300 euro per vierkante meter. De grondprijs voor sociale huurwoningen ligt voor kavels in de diverse kernen dit jaar rond de 240 euro per vierkante meter.

Motie

Het voorstel is de uitwerking van een motie die tijdens de gemeenteraad van maart dit jaar werd ingediend door Genoveef Lukassen van GroenLinks: “Fijn dat dit nu geregeld is. Het is belangrijk dat we veel meer sociale huurwoningen bouwen, en een korting op de grondprijs gaat ons daar bij helpen.”

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?