Meer mogelijk dan alleen wonen én werken Reek-Zuid

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Maashorst wil in Reek-Zuid meer mogelijk maken dan alleen werken in combinatie met wonen. Het bestemmingsplan wordt daarom aangepast. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Daarmee kunnen we gewenste ontwikkelingen beter faciliteren.”


Reek-Zuid heeft volgens het huidige bestemmingsplan een woonwerkfunctie. Met het nieuwe bestemmingplan wil Maashorst een wat bredere invulling mogelijk maken. Daar ligt nu een concreet plan voor. Het gaat om 25 ondernemerswoningen op het noordelijke deel van Reek-Zuid en vier reguliere woningen aan de Monseigneur Borretstraat. En in het zuidelijk deel van het gebied een kleinschalige bedrijfsontwikkeling en de realisatie van een kantoorpand.


Goede balans wonen en werken


“We willen de kleinschalige bedrijvigheid goed aan laten sluiten bij de woonwerkfunctie in Reek-Zuid. Want het is belangrijk dat de functies wonen en werken niet met elkaar in conflict komen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Daarom is in de plannen veel aandacht voor het borgen van de kleinschaligheid van de bedrijven.” Dat betekent dat er alleen ruimte is voor bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, een kantoorpand, of een bedrijf dat handelt in zonnepanelen. Verder is gekozen voor een duidelijke opbouw van functies in het gebied. In het noorden ligt het zwaartepunt bij wonen - met verplicht werken. In het zuidelijk deel ligt het accent meer op werken. Franko van Lankvelt: “Bij alle lopende bedrijfsinitiatieven is wonen dan geen optie meer. Met deze indeling verwachten we een gezonde balans in de functies wonen en werken te hebben gevonden.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 2 januari 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad beslist te zijner tijd over het definitieve bestemmingsplan. 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?