Subsidie en ondersteuning voor energiecoöperatie ULECO

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

De gemeente Maashorst en energiecoöperatie ULECO zetten hun samenwerking voort. ULECO krijgt een subsidie van 5000 euro ter ondersteuning van haar organisatie voor haar bijdrage aan het verder verduurzamen van de gemeente Maashorst.


Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. Besparen op energie is een eerste stap. Naast besparing en kleinschalige opwek van duurzame energie, is er ook een rol weggelegd voor de opwek van grootschalige zonne- en/of windenergie. Want om de landelijke klimaatopgave te behalen is ook grootschalige opwek nodig. Dat betekent meer zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en agrarische gebouwen en de aanleg van nieuwe zonneparken en windmolens. “Samen met de lokale omgeving willen we de opwek van schone energie versterken en versnellen”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “De omgeving van nieuwe zon-of windprojecten moet de mogelijkheid krijgen om (mede)eigenaar te worden van deze projecten. Daarbij streven we naar minimaal 50 procent lokaal eigendom.” Een lokale coöperatie kan bijvoorbeeld samen met een commerciële marktpartij het eigendom van een energieproject verdelen. “Zo ontstaat er een evenwichtige verdeling tussen de omgeving en marktpartijen. Oók in de opbrengsten.”

50 procent lokaal eigendom

De gemeente Maashorst werkt al samen met de lokale energiecoöperatie ULECO om die doelstelling van 50 procent lokaal eigendom ten aanzien van grootschalige energie-opwek te behalen. Om de kosten van onder meer een statutenwijziging, ontwikkelen van een website en het maken van nieuwsbrieven te dekken, krijgt ULECO nu een subsidie van 5.000 euro. Daarnaast mag de energiecoöperatie professionele ondersteuning en dekking van de kosten van de gemeente verwachten bij het organiseren van de gezamenlijke activiteiten. We sluiten daarover binnenkort een samenwerkingsovereenkomst af. Jeroen van den Heuvel: “ULECO is bij het behalen van deze doelstellingen een partner in de ontwikkeling en uitvoering van onze participatieve gemeente. De door hen geboden ondersteuning en actieve bijdrage kan het verschil maken in het al dan niet laten slagen van een initiatief grootschalige opwekking energie.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?