Vraag het de boswachter: omgevallen of dode bomen

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Iedere maand wordt een van de boswachters in het natuurgebied De Maashorst een vraag gesteld die leeft bij de bezoekers van het natuurgebied. Deze keer een vraag over bosbeheer.

Waarom ruimen jullie omgevallen en dode bomen niet op (na bijvoorbeeld een storm)?

Boswachter Maurice: “Boven het gehele natuurgebied mag niet gevlogen worden zonder toestemming van de autoriteiten. Dat geldt voor alle drones en heeft alles te maken met de veiligheid van het vliegverkeer bij vliegbasis Volkel. Toch zien we nog wel eens mensen met drones in het gebied. Dat levert natuurlijk mooie plaatjes op, maar is niet alleen verboden in verband met het vliegverkeer maar ook niet wenselijk met het oog op natuur. Het vliegen met drones verstoort in het wild levende dieren en vogels.

In natuurgebied De Maashorst is een dode boom net zo waardevol als een levende boom”, vertelt boswachter Maurice. “De bomen in De Maashorst zijn relatief jong, zo’n 90 jaar. Deze bossen werden destijds aangeplant voor productie van hout. Alles werd toen netjes soort bij soort en in gelijkvormige vlakken geplant. Dood hout kwam amper in die bossen voor. In De Maashorst werken we nu aan een natuurlijk bossysteem, waarin productie nagenoeg geen rol meer speelt. We streven nu naar een natuurlijk dynamisch bos, zoals dat heel vroeger was, met bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden en met heel veel variatie in gelaagdheid”, aldus Maurice. “Dit bos bestaat uit een open, halfopen en gesloten landschap met bomen van verschillende leeftijden en (inheemse) soorten en trekt veel verschillende diersoorten aan.

Om de omvorming naar een natuurlijk bos een handje te helpen en de biodiversiteit te vergroten, verhogen we onder andere het aandeel dood hout. Zowel staand als liggend dood hout is een belangrijk onderdeel van een bos. Het verandert het microklimaat wat ecologisch gunstig is, maar doordat er meer kronkelige paadjes ontstaan wordt het ook voor de wandelaar spannender. In oude bossen, elders in Europa, blijkt uit onderzoek dat dood hout allerlei kleine insecten aantrekt. Zangvogels, reptielen en kleine zoogdieren profiteren daar van. Soms leggen we voor de veiligheid dode bomen plat, waar ze als liggend dood hout langzaam kunnen vergaan en als voedsel dienen voor de nieuwe generatie bos die dan weer ontstaat."

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?