Aanpak A50 naar een nieuwe fase

Geplaatst op donderdag 22 december 2022

De A50 is voor Noordoost-Brabant een belangrijke mobiliteitsader. Deze ader slibt echter steeds meer dicht door het toenemende verkeer. In een langjarige aanpak pakken het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten langs de A50 en het bedrijfsleven samen de files op de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen aan.

Eerste fase afgerond

Een van de onderdelen van deze aanpak is de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. MIRT staat voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De eerste fase is afgerond met het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met vijf mogelijke oplossingen om de doorstroming op de weg te bevorderen. Deze verkenning gaat nu een volgende fase in.

Vaart maken

Wethouder Harold van den Broek en bestuurlijk trekker A50: “De aanpak van de A50 is een belangrijk speerpunt van de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van RNOB. Ik ben blij dat de verkenning een nieuwe fase in gaat en dat stikstof en verkeersveiligheid belangrijke punten zijn voor de alternatieven. Hopelijk kunnen we ook snel vaart gaan maken met de Samenwerkingsagenda A50”.

Lees hier (Deze link gaat naar een andere website) het hele artikel over de 'Aanpak A50 naar een nieuwe fase'.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?