Bekendmaking voornemen tot tijdelijke verhuur van de Garf

Geplaatst op woensdag 28 december 2022

Gemeente Maashorst is voornemens om de per 1 december 2022 beschikbaar gekomen ruimten in de Garf tijdelijk te verhuren. Het pand is gelegen aan de Kerkstraat 35 t/m 35f te Zeeland. In het gebouw zijn meerdere ruimtes beschikbaar met een totale oppervlakte van 451 m². Op de gemeentelijke website (Deze link gaat naar een andere website) is gedurende de reactietermijn een plattegrond gepubliceerd met de indeling van het gebouw waarbij de verschillende ruimten zijn weergegeven (groen gearceerde deel is beschikbaar voor huur).

Toetsingscriteria

 • Het gebruik moet passen binnen het vigerende bestemmingsplan.
 • Huurreden moet van tijdelijke aard zijn (maximaal 2 jaar). Het betreft huur voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar).
 • Alleen geluidsbeperkte activiteiten zijn toegestaan, om geluidsoverlast te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Dit vanwege bewoning van de appartementen op de eerste verdieping.

Reactietermijn

Indien u in aanmerking wenst te komen voor het tijdelijk huren van een ruimte in het gebouw de Garf en u voldoet aan de toetsingscriteria dan vragen wij u om uw interesse kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen waarin u laat zien te voldoen aan de toetsingscriteria. Dit bericht richt u aan verhuur@gemeentemaashorst.nl onder vermelding van 'Reactie op voornemen tot tijdelijke verhuur de Garf’. Wij hanteren een reactietermijn van 14 dagen na de dag van publicatie in het gemeenteblad. Na deze datum zullen alle inschrijvingen door de gemeente worden getoetst en zal u op de hoogte worden gebracht of u in aanmerking komt voor het huren van een ruimte.

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze publicatie? Dan kunt u contact opnemen met Gerrie van Herpen via Gerrie.vanHerpen@gemeentemaashorst.nl
 

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?