Maashorst samen met inwoners aan de slag met kernen CV’s

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2023

In het bestuursakkoord van Maashorst staat een forse ambitie op het gebied van participatie. Samen denken, samen doen. Dat doen we op verschillende manieren. Zo gaan we in januari 2023 aan de slag met het opstellen van kernenCV’s. We starten met Volkel, Zeeland, Odiliapeel, Reek en Schaijk. 

Wat is een kernen CV?

Een kernenCV is een afgeleide van een normaal CV. Een curriculum vitae. Een kernenCV  bevat detailinformatie van het dorp (‘de kern’), de sterktes en zwaktes en de focuspunten. Waar willen de inwoners mee aan de slag? Een kernenCV geeft daarnaast de participatie tussen inwoners en gemeente een impuls. Een kernenCV wordt gemaakt door een kernteam van inwoners in twee sessies. Het uiteindelijke kernenCV wordt vervolgens gedeeld met alle inwoners van het dorp. De manier waarop wordt samen met het kernteam bepaald. 

In overleg kernteams samengesteld

In 2022 zijn overleggen geweest met de diverse inwonersgroepen en gebiedsplatforms in Maashorst. Denk daarbij aan Peels Platform en Stichting Dorpsontwikkeling Reek, maar ook de gebiedsplatforms in Uden. Tijdens deze overleggen is gecheckt of zij zich konden vinden in de aanpak. Ook is hen gevraagd om na te denken over een kernteam, met daarin een goede mix van inwoners. Uiteraard is ook de gemeenteraad meegenomen in de aanpak en allen waren positief.  

De eerste sessies staan gepland. Zoals gezegd vinden in de vijf dorpen twee sessies plaats met de kernteams. De volgende data zijn gepland voor de eerste sessie:

 • 17 januari 2023: Volkel
 • 18 januari 2023: Zeeland
 • 23 januari 2023: Odiliapeel
 • 26 januari 2023: Reek 
 • 1 februari 2023: Schaijk

Participatie in Uden 

In Uden bestaat een aantal gebiedsplatforms. De participatieadviseurs van Maashorst hebben regelmatig contact met hen over wat er speelt en leeft in hun ‘gebieden’ (Oost, West, Zuid, Centrum en Uden-Buiten). Op dit moment bekijkt de gemeente Maashorst samen met deze gebiedsplatforms hoe participatie in Uden het beste ingericht kan worden. Als daarover meer duidelijkheid is, wordt het traject om te komen tot kernenCV’s mogelijk ook in Uden opgestart.

Wat is participatie eigenlijk?

Participatie betekent enerzijds het actief betrekken van inwoners bij projecten en beleid (=inwonersparticipatie). Denk aan nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld of het opstellen van nieuw sportbeleid. Aan de andere kant willen we als gemeente meedenken en meedoen bij initiatieven vanuit de gemeenschap (=overheidsparticipatie). 

Vragen?

Heb je vragen over de kernenCV’s? Over participatie? Of juist een leuk initiatief waar je mee aan de slag wil? Neem dan contact op met een van onze participatieadviseurs: Kevin Veld-Heesbeen of Arie Cornelissen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?