Koopovereenkomst bouw 120 woningen aan Leeuweriksweg

Geplaatst op maandag 23 januari 2023

Met het zetten van de handtekeningen onder de koopovereenkomst is een volgende stap gezet richting de realisatie van 120 woningen aan de Leeuweriksweg in Uden. Vandaag tekende wethouder Franko van Lankvelt namens de gemeente Maashorst samen met Ivo van der Mark van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Koen Waijers van Hurks de koop-realisatieovereenkomst voor het woningbouwproject CONNECT.

Eind 2021 koos de toenmalige gemeente Uden het plan ‘CONNECT’ van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hurks. Dit plan gaf als beste invulling aan de locaties van de brandweerkazerne, het voormalige politiebureau en basisschool de Klimboom. Het zorgt voor een
kwalitatief hoogwaardige invulling op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke inpassing in de omgeving, architectuur en duurzaamheid. Bij de gunning zijn al afspraken gemaakt tussen gemeente en ontwikkelaars over de programmering en de termijn waarop het plan wordt gerealiseerd. Die zijn nu in de koopovereenkomst vastgelegd.

Breed aanbod van woningen

Project CONNECT bevat een gevarieerd woonprogramma van 120 woningen. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopappartementen tot 225.000 euro vrij op naam (VON). Daarnaast voorziet het plan in woningen in de prijsklasse van 225.000 tot 350.000 euro (VON) én in woningen vanaf 350.000 euro (VON). Naast woningen is er
ruimte voor (para)medische zorgfuncties. De genoemde prijsgrenzen zijn prijspeil okt 2021. Het ontwerp van dit plan is innovatief, duurzaam en toekomstgericht”, zegt de enthousiaste wethouder Franko van Lankvelt: “Mooi dat we hiermee weer een stap kunnen maken in het realiseren van meer woningen voor Maashorst. Met dit plan bouwen we voor verschillende doelgroepen, dat
past ook in de ambities die we hebben in het kader van de woningbouwversneller.”

Omwonenden betrokken

Omwonenden en andere belanghebbenden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van dit project. In mei 2022 is er een eerste informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. Op 31 oktober 2022 was een vervolgbijeenkomst. de formele  bestemmingsplanprocedure start in februari-maart 2023.

Planning

Nu de koop-realisatieovereenkomst is getekend kan het ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Zodra de huidige gebruikers van de gebouwen naar hun nieuwe onderkomen zijn verhuisd (medio 2024) starten de voorbereiding op de sloop- en bouwwerkzaamheden. Het is de verwachting dat de bouw van de eerste woningen begin 2026 start. Voor het volgen van actuele
informatie aangaande het project kunt u terecht op www.connect-uden.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Impressie toekomstige woningen aan Leeuweriksweg Uden

Op de foto van links naar rechts:
Staand: Sjoerd Willems (gemeente Maashorst), Tom van der Horst (Janssen de Jong), Stefan de Ruijter (Hurks), Pim van den Elzen (Janssen de Jong) en Thore Fluit (Janssen de Jong).
Zittend: Koen Waijens (Hurks), Franko van Lankvelt (wethouder gemeente Maashorst) en Ivo van der Mark (Janssen de Jong).

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?