Maashorst: 500 euro energietoeslag voor minima

Geplaatst op woensdag 25 januari 2023

Inwoners van Maashorst die in 2022 1300 euro energietoeslag hebben gekregen, krijgen in februari nog eens een aanvulling van 500 euro voor de energiekosten. Hiermee is de energietoeslag voor 2022 in totaal € 1800 euro. Inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen, hoeven daarvoor niets te doen, zij ontvangen de toeslag automatisch.

Ook dit jaar stelt het Rijk een energietoeslag beschikbaar, uitkering daarvan is pas later dit jaar mogelijk omdat de wet die dit regelt waarschijnlijk pas in juni of juli in werking treedt. In 2023 kan bovendien, net als vorig jaar, bijzondere bijstand aangevraagd worden voor energiekosten door gezinnen die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van de rijksoverheid. Dat gaat via maatwerk, waarbij elke aanvraag apart wordt beoordeeld.

Afrekening

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Ondanks het prijsplafond dat is ingesteld, zijn de kosten voor onze inwoners fors omhoog gegaan. De mensen die hun jaarlijkse afrekening binnenkort krijgen, hebben deze toeslag waarschijnlijk hard nodig. Het is fijn dat we hier als gemeente rijksmiddelen voor beschikbaar hebben. Daarnaast hebben we ook geld gereserveerd voor de bijzondere bijstand, voor de groep die niet in aanmerking komt voor de energietoeslag, maar het wel heel zwaar heeft. Daar wordt per aanvraag bekeken wat nodig is. Zo weten we zeker dat het geld op de goede plek terecht komt. In ons bestuursakkoord zeggen we dat we schulden willen voorkomen, en dit helpt daarbij.”

Stijging

De energielasten zijn voor huishoudens sinds een jaar ongekend hoog, door de stijging van de energieprijzen. Het Rijk compenseert huishoudens met een laag inkomen met een energietoeslag. Dit wordt uitgevoerd door gemeenten, die hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?