Gemeenteraad Maashorst leeft mee met slachtoffers aardbeving en doet donatie

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2023

Al dagenlang volgen we ook hier in Maashorst het nieuws uit Turkije en Syrië, over de enorme aardbeving die daar zo veel schade heeft aangericht. Het aantal dodelijke slachtoffers van de ramp groeit nog steeds.  Het gemeentebestuur van Maashorst is diep geraakt door het enorme leed, de grote omvang en de verschrikkelijk gevolgen van de aardbeving.

Deze week was namens ons college al contact met de moskeeën in onze gemeente, om persoonlijk te laten weten dat we meeleven met iedereen die door de aardbeving is getroffen. Ter plekke of hier, want er zijn ook inwoners van Maashorst die in angst en onzekerheid verkeren over het lot van hun familie en vrienden in het gebied. Ons hart is ook bij de mensen die al slecht nieuws hebben ontvangen. 

In de gemeenteraad van donderdagavond 9 februari is door college en raad besloten om een euro per inwoner over te maken naar giro 555, geld dat ten goede komt aan de hulpverlening in het getroffen gebied.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?