Speciaal aanbod van schulddienstverlening gemeente Maashorst

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2023

Heb je onder bewind gestaan van bewindvoerder de heer De B en heb je problematische schulden? Dan kom je misschien in aanmerking voor een speciaal traject van onze afdeling Schulddienstverlening.

Het aanbod is bedoeld voor mensen die nu inwoner zijn van onze gemeente en voor of tijdens deze bewindvoering problematische schulden hebben gekregen.

Gezamenlijk aanbod gemeente Maashorst en Kredietbank

Samen met de Kredietbank bieden wij de mogelijkheid op een minnelijke schuldregeling met een veel kortere looptijd dan normaal. Het eerste jaar ben je zelf verantwoordelijk voor de maandelijks afdracht aan de schuldeisers. Daarna zal gemeente Maashorst de 2 resterende jaren ineens aflossen.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je je hiervoor aanmelden? Dan kun je jezelf bij ons melden. We bekijken dan gelijk of dit aanbod daadwerkelijk bij je past. Heb je na het bewuste bewind zelfstandig of via een (nieuwe) bewindvoerder een MSNP of WSNP traject gestart? Ook dan raden wij aan met ons contact op te nemen.

Hoe kun je aanmelden?

Je kunt contact opnemen met de Centrale Toegang Sociaal Domein op 0413 - 28 19 11.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?