Voorgenomen verpachting van landbouwgrond in Uden en Zeeland

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2023

De gemeente Maashorst heeft een openbare selectieprocedure voor de uitgifte van landbouwgrond in geliberaliseerde pacht georganiseerd. De beoordelingscommissie heeft de aanmeldingen beoordeeld op grond van de in het selectiedocument opgenomen eisen en wensen. Conform het selectiedocument is een beoordelingsrapport opgesteld, dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de Teammanager Economie & Gebiedsontwikkeling van de gemeente Maashorst.

De uitslag op basis van het voorlopige toewijzingsbesluit is als volgt. 

Cluster.  Kadastrale percelen Oppervlakte Winnaar Aantal punten
B Uden D 2216 ged. en 3321 ged. +- 1.70.57 ha Vof van den Heuvel 110
C Uden P 3329 ged. +- 0.72.00 ha Melkveebedrijf Krol VOF 97,5
D Uden P 3373 ged. +- 1.17.00 ha     Nooijen Loonbedrijf 62
E Uden P 3373 ged. +- 2.56.65 ha Vof Verkuijlen 110
F Uden P 806 3.01.60 ha Maatschap van Dun 110
G Uden P 3333 ged. +- 1.79.00 ha Melkveebedrijf Krol VOF           105
H Uden D 3672 0.20.30 ha Peters vab Rixtel bv 10
I Zeeland L 597 ged. +- 0.56.00 ha Van der Burgt 100
J Zeeland H 2579 0.64.90 ha J. Melis 97,5
L

Zeeland E 3000

Zeeland E 3300

Zeeland E 3305

1.01.60 ha

1.06.06 ha

0.24.18 ha

Vof van der Wijst zeeland 110
M Zeeland E 2990 ged. +- 1.05.00 ha Albers Agri 28,5

Zoals opgenomen in de selectieprocedure zal met de winnaar(s) een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor het seizoen 2023 worden gesloten.

Bezwaar

Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld.

Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting door de gemeente Maashorst en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking op de website van de gemeente Maashorst, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant.
Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?